top of page

بیشترین سوالات پرسیده شده (توسط کودکان)

سوال: برای چی بعضی افراد صدمه مییزنند به کودکان؟

جواب: دلایل متعددی وجود دارد که چرا افراد به کودکان آسیب می رسانند، بعضی از افراد در زمان کودکی خود مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند و به این دلیل در چرخه آسیب دیگران قرار می گیرند. بعضی دیگر از مردم دارای اعتیاد به الکل، مواد مخدر یا مشکلاتی عصبی هستند و به همین دلیل آنها به کودکان آسیب می رسانند. نکته اصلی این است که به یاد داشته باشید که آسیب رساندن به کودکان کاری اشتباه است به همین دلیل است که شما باید همیشه در صورت وجود این دسته از مشکلات به کسی بگوئید و میتوانید کمک بگیرید.

سوال: برای چی بعضی از افراد به قسمت های  خصوصی کودکان دست میزنند یا آنها را لمس میکنند؟

جواب: مجددا باید گفت که دلایل بسیاری وجود دارد که چرا افراد کودکان را مورد سوء استفاده جنسی قرار میدهند، بسیاری از افراد کودک آزار خود در زمان کودکی مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند، به همین دلیل است که بسیار مهم است که در صورت وجود آزاد باید به کسی بگوییم، زیرا این افراد نیاز به کمک و درمان دارند تا بتوانند بهتر شوند و به دیگران آسیب نرسانند.

سوال: چرا کسی حرف های من را باور نمیکند؟

جواب: اگر به کسی بگوئید و آنها حرف شما را باور نکنند، آنگاه به شخص دیگری بگویید و تا زمانی که کسی به شما اعتقاد داشته باشد، به مردم بگویید(تا کسی شما را باور کند و احساس شما را درک کند).

سوال: اگر من(مشکلاتم) را به کسی بگویم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

جواب: آنها (والدین شما) گزارش میدهند که شما صدمه دیده اید و سپس شخصی به خانه شما خواهد آمد و با خانواده شما در این باره صحبت میکند. آنها می بینند که آیا در خانه شما امن هستنید(فضای خانه برای زندگی شما امن است) یا اینکه شما نیاز به رفتن به جایی دیگر  دارید که در آنجا شما می توانید در محیطی امن و با آرامش زندگی کنید.

سوال: چه کاری باید انجام بدهیم وقتی که من میگویم نه و آنها(افراد کودک آزار) هیچ توجهی نمیکنند و به اذیت و آزار خود ادامه میدهند؟

جواب: اگر افراد کودک آزار زمانی که شما (کودک) می گویند "نه" به کار خود ادامه دادند و موجب اذیت و آزار مجدد شدند، صدای خود را بلند و بلند تر کنید و فریاد بکشید چون اگر کسی در نزدیکی شما باشد می تواند با شنیدن صدای شما به شما کمک کند اگر کسی در نزدیکی شما وجود نداشته باشد، به محض اینکه به مکان امنی رفتید سریعا به کسی در باره این موضوع بگوئید.

سوال: چه کاری باید انجام بدهیم وقتی که فرد آزار دهنده تهدید میکند اگر موضوع آزار را به کسی بگویید به شما(کودک) یا یکی از اعضای خانواده شما آسیب میزند؟

جواب: افرادی که از کودکان سوء استفاده می کنند، نمی خواهند دیگران بدانند که چه کار می کنند، بنابراین آنها ممکن است شما یا کسی از اعضای خانواده تان را مورد تهدید قرار دهند که موضوع آزار را به کسی نگویید. شما باید بسیار شجاع باشید و در مورد مشکل خود با کسی صحبت کنید.

سوال: چه کاری باید انجام بدهیم اگر برادر یا خواهر من مرا آزار  و مورد سوء استفاده قرار میدهد؟ 

جواب: موضوع را به والدین خود بگویید و اگر آنها به شما گوش ندادند به کسی در مدرسه یا به افرادی در لیست مورد نظر که ما در مورد آنها صحبت کرده ایم بگویید.

سوال: آنها (افراد کودک آزار) عصبانی میشوند اگر موضوع را به کسی بگویم؟

جواب: نه همیشه، اما بله، آنها ممکن است عصبانی شوند، اما باید شجاع باشید و بگویید که دیگر شخص آزار دهنده این کار را دیگر انجام ندهد و به شما آسیب نرساند و دیگر اعضای خصوصی بدن شما را لمس نکند.


Programme written and animated by Chrissy Sykes © 2018
Translations by:  Shahin Gavanji and Jahangir Gavanji
Song Lyric Translations by
: Shima Azizi

bottom of page