top of page

اگر درست به نظر نمیاد- انجامش نده - اهداف آهنگ

1.
تدریس کنید به کودکان که بتوانند به احساسات خودشان گوش بدهند.

خیلی وقت ها کودکان احساس خوبی نسبت به انجام دادن بعضی از کارها ندارند و زمانی که کاری انجام میدهند که احساس خوبی شاید نداشته باشند. ما آهنگی در این برنامه داریم که میگوید:

اگر درست به نظر نمیاد- انجامش نده

احساسات:

هنگامی که بحث خود را در مورد احساساتی که می توانید صحبت کنید باز کرده اید، به این موضوع باید اشاره کرد که:

همه ما دارای مجموعه احساساتی از قبیل احساس شادی، غمگین بودن، غربت  و تنهایی، عصبانی بودن، ترس هستیم و 

برای کودکان بسیار مهم است که بدانند دیگران نیز در سراسر جهان دارای احساساتی شبیه به آنها هستند و آنها تنها نیستند. ببینید و بررسی کنید که کودکان از این برنامه چه نوع احساسی دارند

شما می توانید یک بازی را انجام دهید و  چهره های خوشحال، چهره های غم انگیز، چهره های عصبانی یا چهره های خنده دار آنها را ببینید و یا با روش دیگری به منظور بررسی احساسات آنها به کودکان بگویید که احساسات خود را نسبت به این بازی بر روی کاغذ بکشند وبدانید که آنها چه احساسی دارند.

2.
برای فشار همکلاسی ها

شما می توانید از این آهنگ برای صحبت کردن با فرزندان در مورد حالت های مختلف فشار همکلاسی ها با سایر کودکان در مدرسه استفاده کنید یا اگر افرادی در خانه تلاش می کنند آنها را به انجام کاری که وادار کنند که درست نیست. اینگونه فشار ها میتواند سوء استفاده از کودکان در موضوع مواد مخدر یا زورگویی در محیط مدرسه و خانه را شامل شود

به کودکان آموزش دهید که ایستادن در برابر فشار های همکلاسی ها می تواند دشوار باشد، اما به آنها توضیح میدهیم که چقدر احساس قوی تری خواهند داشت و اعتماد به نفس آنها چقدر بالاتر خواهد رفت، در صورتی که اجازه ندهند همکلاسی ها یا دیگران آنها را تحت فشار یا آنها را مورد آزار و اذیت قرار دهند 

اگر درست به نظر نمیاد- انجامش نده

3.
برای کمک به کودکان آنها را توانمند کنید 

کودکان باید بدانند که بدن آنها متعلق به خودشان است و اگر چیزی باعث ناراحتی آنها می شود، آنها حق دارند  که بگویند نه! من نمی خواهم این کار را انجام دهم. "

mybodyismybody_logo-Farsi.jpg
Screen Shot 2018-07-25 at 20.49.00.png

اگر درست به نظر نمیاد- انجامش نده
متن سنتی در ویدئو

حالا می خوایم با این آهنگ  یه کم سرگرمی داشته باشیم.

قوانین خوبی هستن برای به خاطر سپردن

و قانون اینه که - اگر درست به نظر نمیاد- انجامش نده

الان من در مورد چیزهایی مثل انجام دادن تکالیف مدرسه،  یا تمیز کردن اتاقت باهات صحبت نمی کنم

من در مورد این صحبت می کنم که اگر کسی سعی کرد تا تو رو مجبور کنه که با اونها  به جایی بری و تو می دونی که این کار درست به نظر نمیاد که انجامش بدی.
اگر درست به نظر نمیاد – انجامش نده!!

اگر درست به نظر نمیاد- انجامش نده

اگر درست به نظر نمیاد- انجامش نده

دیگران می تونن تو را لمس کنن و بگن که سردی

اما این را به خاطر داشته باش، بدن تو متعلق به تو هستش

تو تنها کسی هستی که می دونه که اگر درست به نظر نمیاد و یا
اگر این احساس خوبی نمیده نباید انجامش داد، اوهوم!!

نه اگر درست به نظرت نمیاد انجامش نده، اوهوم!!
انجامش نده ، انجامش نده

 

شاید افرادی باشند که فکر کنن تو ساده و نادانی

و اونها تلاش می کنن که به تو دارو بدن و تو رو از مدرسه دور نگه دارن

بزار بهت یه رازی رو بگم، اما تو می دونی که چه کار باید انجام بدی

برای همین اگر درست به نظرت نمیاد انجامش نده، اوهوم !!

 

افرادی هستند که ممکنه تو رو بغل کنن و بهت بگن که براشون مهم هستی

من نمی خوام بهت بگم  که این رد و بدل کردن احساسات خوب نیست

اما تو ، خودت رو بهتر می شناسی اگر درست به نظر نمیاد

اگر درست به نظرت نمیاد انجامش نده، اوهوم!!

نه اگر درست به نظرت نمیاد ، انجامش نده، اوهوم!!
 انجامش نده ، انجامش نده

نه اگر درست به نظرت نمیاد ، انجامش نده، اوهوم!!،
انجامش نده ، انجامش نده

نه اگر درست به نظرت نمیاد، انجامش نده ، اوهوم!


Programme written and animated by Chrissy Sykes © 2018
Translations by:  Shahin Gavanji and Jahangir Gavanji
Song Lyric Translations by: Shima Azizi

bottom of page