top of page

موارد و نشانه های کودک آزاری

موارد زیر نشان دهنده آزار و اذیت کودکان است که ممکن است شما این نشانه ها را در کودکان مشاهده کنید. اگر شما هر کدام از این شاخص ها را مشاهده کردید یا اگر یک کودک اطلاعات را به شما گفت کارهای زیر را انجام دهید:

1.
آرامش خود را حفظ کنید و فرزند را مجبور نکنید اطلاعات بدهد و همه چیز را سریع بگوید.

2.
کودک را راحت بگذارید و از آن(کودک) برای گفتن این صحبت ها تشکر کنید و سپس اطلاعات مربوط را به مرکز خدمات حفاظت از کودکان بگوئید و آنها را مطلع کنید.

3.
به یاد داشته باشید یک کودک در زمان گفتن مشکل خود با شما فقط می تواند بخش کوچکی از اطلاعات را در یک زمان بگوید و واکنش شما باید آرام و حمایتی باشد تا کودک احساس امنیت کند و برای گفتن همه مشکلاتش با شما آماده شود

در زیر مواردی از سوء استفاده وجود دارد که ممکن است کودک از این مجموعه آسیب ها رنج ببرد، و میتوانید از آن به عنوان یک راهنما استفاده کنید. بنابراین اگر متوجه تغییرات مشخصی در رفتار یک کودک شدید متوجه خواهید شد که آیا به یکی از موارد زیر مرتبط است یا خیر.

علائم سوء استفاده فیزیکی

ظاهر کودک

زخم های غیر معمول، ورم و کوفتگی، سوختگی و یا شکستگی*

 علائم گاز گرفتن روی پوست*

آسیب های مکرر  که کودک همیشه آنها را به عنوان اتفاق تصادفی توضیح میدهد

اگر توضیح کودک با آسیب دیده شده مطابقت نداشته باشد*

 پوشیدن لباس آستین بلند یا لباس هایی که برای پنهان کردن جراحات ناشی از سوء استفاده می پوشد*

 وقتی کودک ناراحت و سرسخت برای همراه شدن در برنامه با شما باشد*

 معمولا خجالتی و دوری میکند از دیگران*

ممکن است بسیار نگران باشد از مهربانی که به انها میشود*

 به نظر می رسد از والدین خود می ترسد*

 ناراحتی کمی از خود بروز میدهند اگر بخواهد از پدر و مادر خود جدا شود *

mybodyismybody_logo-Farsi.jpg

علائم بی توجهی

ظاهر کودک

بهداشت ضعیف، موهای کثیف، بوی بدن*

لباس های نامناسب برای آب و هوا*

نیاز به مراقبت های پزشکی یا دندان پزشکی*

رفتار های کودک

 اغلب خسته، هیچ انرژی، بیحال و سست*

 گدایی یا خواهش کردن برای غذا یا دزدیدن غذای دیگران*

 رفتار تهاجمی در مواجهه با دیگران*

 عزت نفس پایین*

Screen Shot 2018-07-05 at 10.05.38.png

علائم سوء استفاده احساسی

mybodyismybody_logo-Farsi.jpg

ظاهر کودک

  علائم سوء استفاده احساسی کودک ممکن است کمتر از سایر انوا

سوءاستفاده ها خود را نشان دهد اما رفتار کودک بهترین نشانه درک این موضوع است.

 کناره گیری کردن از جمع دوستان و فعالیت های اجتماعی*

 دیر رسیدن یا غیبت مکرر از مدرسه*

 عزت نفس پایین*

 رفتار تهاجمی در مواجهه با دیگران*

 تغییرات در عملکرد این کودکان در مدرسه(درس نخواندن و ...)*

علائم سوء استفاده جنسی کودکان

ظاهر کودک

رنگ زرد کودک یا لباس های زیرین خونی* 

درد یا خارش در ناحیه تناسلی داشتن*

 داشتن عفونت هایی که  از راه جنسی انتقال* 

رفتار های کودک

 رفتار جنسی یا صحبت کردن در مورد موضوعات جنسی که برای گروه سنی کودک* نامناسب است

* رفتار های ناشایست از قبیل لمس اعضای جنسی سایر کودکان

* تغییر ناگهانی در رفتار

* بی میلی شدید از اینکه کسی به آن دست بزند(برای مثال دست دادن با دیگران برای آنها ناراحت کننده است یا مثلا یکی از دانش آموزان دستش به دست این کودکان برخورد کند احساس ناراحتی میکنند)

اگر مشکوک شدید که کودکی مورد آزار و سوء استفاده قرار گرفته است سریعا، با مرکز خدمات مربوط به حفاظت از کودک تماس بگیرید و در این باره مشاوره بگیرید. آنها به نگرانی های شما گوش می دهند و اگر فرزند شما در معرض خطر باشد، آنها اقدامات لازم را انجام میدهند.

بیایید مراقب کودکانمان باشیم و آنها را در محیط امن نگه داریم !!


Programme written and animated by Chrissy Sykes © 2018
Translations by:  Shahin Gavanji and Jahangir Gavanji
Song Lyric Translations by
: Shima Azizi

bottom of page