top of page

 Mwili Wangu 
 Ni
 Mwili Wangu.
Bure Muziki Kuzuia Watoto Kuzuia Programu

Ningetaka kuwaleteeni mpango wa Mwili Wangu Ni Mwili Wangu. Huu ni mpango unaolenga kuzuia Dhulma dhidi ya watoto kwa kutumia nyimbo na uhuishi, ambao hutoa njia mbadala ya kukabiliana na mada hii ngumu kwa njia ya furaha, uhuishi na nyimbo.
 

Matokeo ya dhulma dhidi ya watoto kwa mtoto mhusika na pia kwa jamii huwa makuu, na elimu ni mojawapo ya njia bora zaidi za kuzuia.

Tukio hili, ama angalau; endapo tayari mtoto anadhulumiwa,

itampa maarifa ya kujua atakachokifanya na wa kumwendea ili kupata usaidizi.

Ni bora zaidi Tunapo wafunza watoto mapema kuhusu “Usalama wa Mwili”, nina uhakika kuwa mpango huu ni wenye mafankio kwa watoto wenye umri  wa miaka 3 na zaidi, kwani nimeuwasilisha kwa zaidi ya watoto 350,000 nchini Marekani kwa mafanikio makubwa.

Uzuri wa mpango huu wa Mwili Wangu ni Mwili Wangu ni kuwa yeyote anaweza kuufunza. Wafanyakazi wa jamii, waalimu, waalimu wa chekechea, wazazi, wakurugenzi wa vilabu vya michezo na wengine wengi. Mpango huu sio mgumu, ni usiosahaulika, na hufungua njia za mawasiliano kuhusiana na suala la dhulma, suala ambalo lina umuhimu mwingi sana.

“Je, utawaendea vipi watoto wachanga kuhusu suala la dhulma dhidi ya watoto?” 

Idadi kubwa ya watu wazima hawapendi kulizungumzia suala la dhulma dhidi ya watoto , na dhana ya jaribio la kuwaendea watoto wachanga kwa njia mwafaka huenda ikawa matarajio magumu. Nyimbo za furaha zilizoko kwenye mpango huu huwawezesha watu kuwahusisha watoto kwa njia rahisi na mwafaka.  
 
Mbona Muziki?

Nyimbo pia ni njia mwafaka ya watoto kukumbuka jumbe muhimu zinazowasilishwa kwao kwani nyimbo huwashirikisha. Nina uhakika kuwa nyote mwakumbuka nyimbo chache mlizofunzwa mlipokuwa watoto, nyimbo hizi na jumbe zitaishi na watoto hao na pia zitakuwa msingi mwema wa mafunzo ya maisha katika siku za usoni. 

Utafiti uliowahusisha watoto, na kuchapishwa kwenye jarida la Music Therapy, ulionyesha kuwa muziki, na kusoma nyimbo mpya kunahusiana na kujielewa vyema Zaidi na ukuzaji wa hisia ya kujiheshimu,

na vile vile huwasaidia watoto wawe na hisia njema kujihusu.
*The Power Of Music - University of London

Jinsi Ya Kutumia Mpango huu: 

Ufanye Kwa furaha -

Nyimbo hizi ni uigizaji wa kufurahisha, unaoletwa kwako na mhusika kibonzo aitwaye Cynthie. Imbeni pamoja naye, fanya ishara za mikono, chezeni, fanyeni lolote ili kuhakikisha kuwa ujumbe hautasahaulika.

Ufanye kwa urahisi -
Watoto wachanga hawahitaji kujua maelezo kuhusu dhulma
“kwa undani”, wape maagizo rahisi:
 

1. Hakuna mtu yeyote anayefaa kukuumiza

2. Hakuna mtu yeyote anayefaa kuzishika sehemu zako za siri

3. Hakuna mtu yeyote anayefaa kuzipiga picha sehemu zako za siri

4. Endapo una tatizo lolote mwambie mtu

5. Usiweke siri iwapo kuna mtu yeyote anayekuumiza au
kuzishika sehemu zako za siri

6. Mwambie mtu iwapo kuna yeyote anayekudhulumu


Weka Kuwa Mzuri -

Lengo kuu ni kuwatia moyo watoto ili wawe na hisia njema kuihusu miili yao, na usalama wakiwa na maarifa

Lengo kuu ni kuwatia moyo watoto ili wawe na hisia njema kuihusu miili yao,

na wajihisi wako salama huku wakijua kuwa wana mtu wa kuzungumza naye iwapowana shida yoyote.

Mwili Wangu
Ni
Mwili Wangu

Nakala hii imeandikwa na kuhuishwa na 

Chrissy Sykes © 2017

Tafsiri : JB Mugi
Music Studio Sponsored by Stichting GetOn

bottom of page